• EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

   • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - to egzamin zewnętrzny przeprowadzany w całej Polsce na zakończenie nauki w szkole podstawowej.  Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, ze każdy uczeń musi do niego przystąpić, by ukończyć szkołę podstawową. Nie został określony minimalny wynik, który musi uzyskać uczeń, dlatego tego egzaminu nie można nie zdać.

    Egzamin przeprowadzany jest co roku od roku szkolnego 2018/2019. Informacje o egzaminie, arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat oraz materiały ćwiczeniowe i komunikaty o dostosowania formy i warunków przeprowadzania egzaminu można znaleźć na stronie CKE:

    https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

    W roku szkolnym 2022-2023 egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony z trzech przedmiotów:

    1) język polski - 23 maja o godz. 9.00 - (120 minut)

    2) matematyki - 24 maja o godz. 9.00 - (100 minut)

    3) języka obcego - 25 maja o godz. 9.00 - (90 minut)

    Uczniów klas ósmych i ich rodziców zachęcamy do obejrzenia prezentacji dotyczącej egzaminu ósmoklasisty:

    egzaminy-informacje dla_rodzicow.pptx

    Zakres egzaminu - w 2023 roku egzamin będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w dokumencie -  wymagania_egzaminacyjne_2022-23_oraz_2023-24.pdf.

     Ósmoklasiści w naszej szkole, aby jak najlepiej przygotować się do egzaminu, korzystają z następujących form wsparcia:

    1) lekcje z wysoce wykwalifikowaną kadrą, wśród której są także egzaminatorzy OKE;

    2) koła przedmiotowe - w każdej klasie ósmej są organizowane zajęcia języka polskiego i matematyki (po jednej godzinie w tygodniu przez cały rok szkolny);

    3) egzaminy próbne, aby poznać strukturę arkusza oraz procedury obowiązujące na egzaminie - w listopadzie i lutym;

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
   • (+48) 25 758 95 47
   • ul. Budowlana 2 05-300 Mińsk Mazowiecki Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych