• EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

   • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - to egzamin zewnętrzny przeprowadzany w całej Polsce na zakończenie nauki w szkole podstawowej.  Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, ze każdy uczeń musi do niego przystąpić, by ukończyć szkołę podstawową. Nie został określony minimalny wynik, który musi uzyskać uczeń, dlatego tego egzaminu nie można nie zdać.

    Egzamin przeprowadzany jest co roku od roku szkolnego 2018/2019. Informacje o egzaminie, arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat oraz materiały ćwiczeniowe i komunikaty o dostosowania formy i warunków przeprowadzania egzaminu można znaleźć na stronie CKE:

    https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

    W roku szkolnym 2023-2024 egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony z trzech przedmiotów:

    1) język polski - 14 maja 2024r. o godz. 9.00 - (120 minut)

    2) matematyki - 15 maja 2024r. o godz. 9.00 - (100 minut)

    3) języka obcego - 16 maja 2024r. o godz. 9.00 - (90 minut)

    W roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole nie będzie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty ze względu na brak klas ósmych.

    Zakres egzaminu - w 2024 roku egzamin będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w dokumencie -  wymagania_egzaminacyjne_2022-23_oraz_2023-24.pdf. Od roku szkolnego 2024/2025 egzamin będzie obejmował zakres całej podstawy programowej z języka polskiego, matematyki i języków obcych z klas 1-8.

    Ósmoklasiści w naszej szkole, aby jak najlepiej przygotować się do egzaminu, korzystają z następujących form wsparcia:

    1) lekcje z wysoce wykwalifikowaną kadrą, wśród której są także egzaminatorzy OKE;

    2) koła przedmiotowe - w każdej klasie ósmej są organizowane zajęcia języka polskiego i matematyki (po jednej godzinie w tygodniu przez cały rok szkolny);

    3) egzaminy próbne, aby poznać strukturę arkusza oraz procedury obowiązujące na egzaminie - w listopadzie i lutym;

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
   • (+48) 25 758 95 47
   • ul. Budowlana 2
    05-300 Mińsk Mazowiecki
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych