• SZKOŁA DLA INNOWATORA to trzyletni projekt pilotażowy prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w konsorcjum ze Stowarzyszeniem WIS z Radowa Małego, Szkołą Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu DELOITTE oraz Zwolnieni z Teorii. Inicjatorami projektu sa Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Edukacji Narodowej. projekt finansowany jest z funduszy unijnych.

     W projekcie uczestniczy 20 szkół podstawowych z całej Polski, w tym NASZA! Projekt realizowany jest w klasie 7c-8c, której wychowawczynią jest pani Joanna Sułek. W projekcie uczestniczą, oprócz wychowawczy i matematyka, także inni nauczyciele uczący w tej klasie - p. Izabela Saganowska, p. Agnieszka Nowak, p. Sławomir Rybiński, p. Grażyna Olczak, p. Monika Gropmulska, p. Katarzyna Kozłowska-Wyszogrodzka, p. Aldona Szewczy, p. Tomasz Ruta, p. Ewa Raczyńska na czele z panem dyrektorem Grzegorzem Wyszogrodzkim.

     CEL PROJEKTU - wprowadzenie w szkołach zmian, które sprzyjają systematycznemu rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych oraz wypracowanie sposobu wprowadzania podobnych zmian w kolejnych szkołach;

     KOMPETENCJE PROINNOWACYJNE:

     • SAMODZIELNOŚĆ MYŚLENIA
     • WSPÓŁPRACA
     • ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
     • LIDEROWANIE
     • ZARZĄDZANIE SOBĄ

     CZAS TRWANIA - 2020 - 2022

     DZIAŁANIA PROJEKTOWE - prezentacje pokazują, co dzieje się w ramach projektu w każdym semestrze:

     SI_-_wrzesien_2020.pptx

     SI_-_styczen_2021.pptx

     SI_-_czerwiec_2021.pptx

     Najwięcej informacji o projekcie można znaleźc na stronie: https://szkoladlainnowatora.ceo.org.pl/

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
   • (+48) 25 758 95 47
   • ul. Budowlana 2
    05-300 Mińsk Mazowiecki
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych