• RADA RODZICÓW

    • RADA RODZICÓW

     Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim w roku szkolnym 2020/21:

     Przewodnicząca  p. Monika Lubańska

     Z-ca przewodniczącej p. Dariusz Świętochowski

     Skarbnik p. Beata Lazarowicz

     Członek p. Aleksandra Kaczmarek

     Członek p. Kinga Główka-Szuba

      

     KONTAKT z RADĄ RODZICÓW - e-mail: rada.rodzicow@sp3mm.pl

     KONTO Rady Rodziców: 21 9226 0005 0024 5430 2000 0010 

     REGULAMIN RADY RODZICÓW - Regulamin_Rady_Rodzicow.pdf

      

     DECYZJA RADY RODZICÓW W SPRAWIE UBEZPIECZENIA NNW UCZNIÓW

     Rada Rodziców SP3 informuje, że w roku szkolnym 2023/24 nie zostanie podpisana przez Szkołę żadna polisa grupowa na ubezpieczenie NNW dzieci. Rodzice zainteresowani zawarciem polisy ubezpieczeniowej dla swojego dziecka powinni uczynić to we własnym zakresie. Rada Rodziców prosi, aby przed zawarciem ubezpieczenia dla dzieci zapoznali się Państwo z ogólnymi warunkami do ofert, które Państwo otrzymają od przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych.  Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe kwestie:

     – termin na zgłoszenie zdarzenia – czasami firmy uzależniają wypłatę i wysokość świadczenia od zachowania terminu zgłoszenia o zdarzeniu,

     – wyłączenia zdarzeń, za które nie otrzymają Państwo świadczenia – np.: jazda rowerem po rampach, jazda quadami itp., czyli tzw, sporty wysokiego ryzyka.

     Wybierając ofertę ubezpieczeniową nie sugerujcie się Państwo ceną, a zakresem odpowiedzialności – dobra polisa powinna chronić 24 h/dobę w szkole, domu, na zajęciach pozaszkolnych, zawodach itp. Mamy nadzieję, że dokonają Państwo wyboru zgodnego z Waszymi potrzebami.

     SPRAWOZDANIE - za rok 2020/2021 

     Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców i Prezydium RR przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021:

     sprawozdanie-2020-2021.pdf

     PO CO ZBIERAMY PIENIĄDZE?

     Informujemy, że na bieżący rok szkolny ustalono sugerowaną składkę roczną w wysokości 100 zł.

     Liczymy również na większe wpłaty i darowizny oraz osobiste zaangażowanie w życie Szkoły, za co już teraz serdecznie dziękujemy.

     W zależności od Państwa możliwości finansowych, wpłat można dokonać:

     – jednorazowo lub w dwóch ratach,

     – przelewem na konto Rady Rodziców: 21 9226 0005 0024 5430 2000 0010 (w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa),

     – gotówką u Skarbnika Rady Rodziców oraz skarbników trójek klasowych.

     Czekamy na Państwa nowe pomysły, propozycje i sugestie dotyczące wsparcia Naszych Dzieci.

     Rada Rodziców

     Zachęcamy do dokonywania wpłat na konto Rady Rodziców. Zachęcamy do obejrzenia filmiku o tym, jak i po co działa Rada Rodziców:

     Rada Rodziców - film

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
   • (+48) 25 758 95 47
   • ul. Budowlana 2 05-300 Mińsk Mazowiecki Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych