• TORAMI NOWEJ EDUKACJI - projekt unijny
      • TORAMI NOWEJ EDUKACJI - projekt unijny

      • 18.09.2021 20:27
      • TORAMI NOWEJ EDUKACJI – wykształcenie, kreatywność   i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego
      • W Mińsku Mazowieckim w 6 szkołach podstawowych: SP1, SP3, SP4, SP5, SP6 i ZSP1 przez dwa lata realizowany jest kompleksowy projekt wsparcia edukacyjnego dla 1000 uczniów.  Korzystają oni z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających. Poza tym do szkolnych pracowni zakupione zostanie doposażenie oraz pomoce naukowe. W placówkach powstaną zaplecza do nauczania metodą eksperymentu, a dzięki doposażeniu pracowni informatycznych zwiększy się wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
       W ramach projektu dla 157 nauczycieli zaplanowane zostały szkolenia m.in.: z posługiwania się technikami komputerowymi, wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów ścisłych, metod zapamiętywania, koncentracji i efektywnego uczenia się.

       Tytuł projektu: Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego
       Beneficjent: Miasto Mińsk Mazowiecki
       Całkowita wartość projektu: 3 968 321,11 zł
       Kwota dofinansowania: 3 769 031,11 zł
       Działanie: 10.1.1  Edukacja ogólna

       W naszej szkole odbywają się następujące zajęcia:

       – rozwijające z matematyki, biologii, geografii, informatyki, j.angielskiego

       – dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, j.angielskiego

       Ponadto uczniowie brali, bądź będą brali udział w następujących zajęciach prowadzonych przez Partnera projektu:

       – kurs rozwijania 6 umiejętności uniwersalnych

       – warsztaty „Młody kreator” dla uczniów klas młodszych

       – warsztaty „Młody inżynier” dla uczniów klas starszych

       – szkolenie z robotyki oraz informatyki IRobot

      • Wróć do listy artykułów
      • Informatyka rozwijająca

      • Podczas projektu " Torami nowej edukacji" z informatyki  uczniowie pisali listy z prośbami do świętego Mikołaja. Mikołaj będzie zachwycony piękną edycją tekstu oraz wklejonymi obrazkami. Wszystkim życzymy spełnienia Świątecznych marzeń!

      • Biologia rozwijająca

      • Na zajęciach rozwijających z biologii realizujemy różne projekty biologiczne. Ostatnio przygotowaliśmy projekty: Cukier w pokarmach - słodka pułapka" oraz budowaliśmy modele DNA. W czasie zajęć  wykorzystujemy też mikroskopy, prowadzimy obserwacje mikroskopowe samodzielnie przygotowanych preparatów oraz preparatów gotowych. 

      • Zajęcia rozwijające i wyrównawcze z języka angielskiego

      • Uczniowie klas 4 i 5 w ramach projektu "Torami nowej edukacji..." poznają wiele nowych słów. Skupiamy się aktualnie na rozszerzaniu znajomości bardzo ważnej części mowy jaką są czasowniki. Poznajemy wiele nowych nazw czynności poprzez udział w wielu ciekawych grach. Na zdjęciu uczniowie grają w grę o nazwie "Catch the verb" - ich zadaniem jest jak najszybsze przykrycie ręką wypowiadanego przez nauczyciela czasownika i podanie jego polskiego odpowiednika. 

      • Zajęcia rozwijające z przyrody dla klas młodszych

      • Na zajęciach rozwijających z przyrody nasi trzecioklasiści wzbogacają wiedzę na temat zwierząt, rosliń, ekologii. Tworzą ciekawoski na temat gatunków zagrożonych wyginięciem. Dzięki robotom Photon rozwiązują zagadki przyrodnicze ucząc się jednocześnie programowania. Nauka przez zabawę jest fajna!

      • Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas młodszych

      • Matematyka to królowa nauk! Dzieci uczęszczajace na zajecia z projektu doskonale o tym wiedzą. Uczą się kolejności wykonywania działań używając do tego robotów Photon. Budują z klocków Lego ciekawe historie uwzględniając symetrię. Korzystają z pracowni informatycznej- wykonuja zadania matematyczne na komputerach, grają w gry dydaktyczne utrwalające tabliczkę mnożenia.

      • Nowy sprzęt urozmaica zajęcia z angielskiego!

      • Po otrzymaniu sprzętu zakupionego w ramach projektu również zajęcia z języka angielskiego zostały urozmaicone o pracę z technologiami informatycznymi. Uczniowie uczą się nowych zagadnień i powtarzają dotychczasowe słownictwo z tablica interaktywną i projektorem. Taka forma nauki bardzo podoba się uczestnikom projektu.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
    • (+48) 25 758 95 47
    • ul. Budowlana 2 05-300 Mińsk Mazowiecki Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych